Vraag 17: Kunnen de heiligen onze middelaars niet zijn?

 

Neen, want zij hebben zelf gezondigd, en zijn niet anders dan door deze enige Middelaar zalig geworden.

HC. 30; NGB. 26; DL. I, 1, 2 en 7; V, 1-3;