Vraag 22: Waarom noemt gij dan drie, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Omdat God Zich alzo in Zijn Woord heeft geopenbaard, dat deze drie onderscheiden Personen de Enige en Waarachtige God zijn; Gelijk wij ook gedoopt zijn in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.

HC. 25; NGB. 2-9;