Vraag 13: Wil God zulke ongehoorzaamheid en verdorvenheid ongestraft laten?

 

Neen; Maar naar Zijn rechtvaardig oordeel wil Hij die tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk geschreven staat: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen. (Galaten 3:10)

HC. 10 en 11; NGB. 16; DL. I, 1 en 15; II, 1;