Vraag 12: Zo zijn wij dan onbekwaam tot enig goed vanuit onszelf en geneigd tot alle kwaad?

 

Ja; Tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden.

HC. 8; NGB. 14 en 15; DL III/IV, 3, 11 en 12;