Vraag 19: Wat is een waar geloof?

 

Het is een stellige kennis van God en van Zijn beloften, aan ons in het Evangelie geopenbaard, en een hartelijk vertrouwen, dat mij al mijn zonden om Christus’ wil vergeven zijn.

HC. 21; NGB. 22; DL. I, 5 en 6; III/IV, 14; V, 8-10;