Vraag 7: Kunt gij dit alles volkomen houden?

 

Neen ik; maar ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten, en Gods geboden met gedachten, woorden en werken te overtreden.

HC. 5; NGB. 14; DL III/IV, 1-5;