Vraag 1: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij welgetroost zalig leven en sterven moogt?

 

Originele tekst:

Drie stukken: ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zij; ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde; ten derde, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn.

HC. 1 en 2;