Vraag 5: Wat is de hoofdsom van hetgeen God u gebiedt in de 4 geboden van de eerste tafel?


Dat ik de Heere, mijn God, zal liefhebben met mijn hele hart, met heel mijn gemoed en met al mijn krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. (Mattheüs 22:37-38)

HC.4;